7 znakov úspešných športovcov

sport a strava

Okrem určitého talentu a tvrdej driny v tréningovom procese majú úspešní športovci spoločných viacero iných vlastností. Prakticky všetky z nich sa potom prenášajú aj do ostatných životných oblastí.

1. Pozerajú sa na stravu z jej funkčného hľadiska

Pre bežného človeka predstavuje strava v prvom rade pôžitok a chuť. Na jej funkčnú a zdravotnú stránku sa pozerá menej často, resp. až vtedy, keď už musí.

V prípade športovcov a atlétov to musí byť inak. Tí úspešní si veľmi dobre uvedomujú, že výber výživy má priamy dopad na ich výkonnosť, regeneráciu, zdravie alebo aj náladu. Majú v tom pevnú vôľu. Sú zodpovední a príslušnú organizáciu a plánovanie v oblasti stravy berú ako samozrejmosť.

Jasné, že v rámci niektorých športových odvetví to môže mať vyššiu prioritu a v iných zas o niečo menšiu, no platí to vo všeobecnosti.

2. Sú aktívni, no nepodceňujú ani odpočinok a obnovu energie

Nie je to len o tom, absolvovať tréningové jednotky hlavného športu a potom v podstate celý čas nerobiť nič. K pohybu ako takému je potrebné pristupovať komplexnejšie.

Svoj význam môžu mať rôzne podporné aktivity v nižšej intenzite, rekreačné vykonávanie iných športov, dodatočný rozvoj celkovej mobility a flexibility, a podobne.

Podporia sa tým jednotlivé fyzické schopnosti, prípadne dôjde k rozvoju inak neprecvičovaných svalov alebo k zrýchleniu regenerácie. Pohybové činnosti je však potrebné vhodne vykompenzovať dostatočným odpočinkom a relaxáciou.

Úspešní športovci dobre chápu, že ich telo bude z dlhodobého hľadiska fungovať efektívne len vtedy, ak mu pravidelne doprajú aj potrebný oddych. Môže to byť vo forme spánku, meditácie, masáži, dýchacích a upokojujúcich cvičení, využívaním mentálnych techník (ako je aj vizualizácia), atď.

3. Produktívny vnútorný dialóg

plávanie

Slová môžu mať veľkú silu. A vhodne zvolené slová ešte väčšiu. Neustálym opakovaním určitých fráz (negatívnych aj pozitívnych) dokážeme ovplyvňovať naše správanie aj činnosti a vyvolať tak skutočnú zmenu.

Viera vo vlastné sily nie je podporovaná len tým, čo má jednotlivec natrénované alebo aké sú jeho fyzické schopnosti. Veľkú pomoc predstavuje správne naladenie mysle a opakovanie jednoduchých fráz ako „dokážem to“, „teraz je tá správna chvíľa“, „som pripravený“, „dlho som na to čakal a túto šancu využijem“, „mám dostatok talentu“, a iné.

Telo sa bude postupne prispôsobovať tomu, k čomu je vedené a na čo jedinec myslí. Zbavte sa negatívnych myšlienok a nepodceňujte silu vnútorného dialógu. Je to mocná zbraň nejedného šampióna. Opakujte si svoje skryté presvedčenie, až kým sa z neho nestane platné pravidlo.

4. Kontinuálne vzdelávanie a získavanie nových informácii

Vzdelávanie vytvára a podporuje vášeň. Prepája oblasť vedomostí s oblasťou akčných krokov. Byť schopný poučiť sa z vlastných chýb, analyzovať chyby druhých a vziať si z toho poučenie, získavanie nových informácii zo svojho oboru, prípadne sledovanie nových tréningových postupov.

To všetko môžeme zaradiť k dôležitým predpokladom celkového úspechu športovca. Cieľavedomý jednotlivec je hladný po nových vedomostiach a nikdy nie je úplne spokojný so svojou aktuálnou pozíciou. Aj keď je niekto na vrchole, vždy sa môže niečo nové naučiť a následne aj zlepšiť.

5. Udržiavanie vysokej motivácie a určovanie cieľov

motiváciou je to z určitého hľadiska podobne ako s príjmom potravy alebo pitím vody. Svojmu telu potrebujeme dodávať výživu pravidelne a rovnako je to aj s motiváciou – na jej udržiavaní a rozvoji je potrebné dlhodobo pracovať.

Nezáleží na tom, aké budú presné zdroje vašej motivácie. Ak ale chcete podávať veľké výkony a prekonávať jednotlivé prekážky, musíte ich mať.

Pracujte hlavne na rozvoji a zosilnení vnútorných motívov, ktoré sú väčšinou omnoho silnejšie a trvácnejšie ako tie, ktoré prichádzajú z vonkajšieho okolia. Čo sa týka cieľov, každý súťaživý a na výkonnosť zameraný športovec by mal nejaké mať. Ich stanovanie a plnenie ide ruka v ruke s motiváciou.

6. Psychická odolnosť a vyrovnávanie sa so stresom

Je viacero takých prípadov, kedy športovec pravidelne podáva veľmi kvalitné výkony v tréningovom procese, no v ostrej akcii sa opakovane nedokáže presadiť. Je pritom vidieť, že to nie je spôsobené jeho nedostatočnými schopnosťami, ale skôr tlakom situácie a nezvládaním stresu.

Samotný stres a rôzne iné vonkajšie vplyvy sú neoddeliteľnou súčasťou športu. Do istej miery jednotlivcovi pomáhajú. Dokážu ho však aj úplne paralyzovať.

Je preto veľmi podstatné, aby sa v príprave športovcov nezabúdalo ani na túto veľmi podstatnú stránku. Budovanie psychickej odolnosti a zvládanie stresu je v istých bodoch kariéry ešte dôležitejšie ako rozvoj fyzických výkonnostných parametrov.

Úspešní jednotlivci to veľmi dobre vedia a dlhodobo na tom pracujú. Existuje mnoho nástrojov a postupov, pomocou ktorých je možné urobiť veľké pokroky v spomínaných oblastiach.

7. Umenie koncentrácie

koncentrácia v športe

„Musíš sa na to sústrediť!“ Koľkokrát ste už podobnú frázu v súvislosti so športom počuli?

Určite mnohokrát. Aj preto tomu už nezvykneme priradzovať patričnú významnosť a berieme to iba ako bezvýznamnú frázu. Vyčistenie mysle a čo najväčšia koncentrácia len na prebiehajúcu činnosť je však z hľadiska výstupného výkonu skutočným umením. Je to o to ťažšie, čím výraznejšie vonkajšie vplyvy so sebou prináša určitá činnosť.

Navyše, jednotlivec musí zvládať konkrétne emócie a dostať ich pod svoju kontrolu (vzrušenie, radosť, hnev, sklamanie a iné). Musí sa naučiť, kedy je potrebné zvýšiť pozornosť a zistiť, ako čo najrýchlejšie obnoviť stratu koncentrácie.

Foto zdroj: thinkstock

Tags: