6 smerov na posilnenie športovcovej sebadôvery a sebaúcty

sebadôvera a chyby v športe

Pracovať na vybudovaní a udržiavaní zdravého rešpektu vlastnej osobnosti a sebaistoty je veľmi dôležité už v mladšom veku. Sebadôvera a vyrovnanie sa s tým, kým sme, respektíve nadobudnutie a cítenie rešpektu k sebe samému a k svojim schopnostiam, by malo byť jedným z hlavných kľúčov nielen na našej športovej ceste.

V rámci hľadania tohto kľúča nám určite môžu pomôcť aj rodičia, kamaráti, tréneri alebo tímoví členovia (predstavujúci externé zdroje), no najväčšou mierou k tomu musíme prispieť my sami (interné zdroje).

Sebaúcta a sebadôvera sú vo svojom základe vnútorným ohodnotením našej vlastnej ceny. Vonkajšie vplyvy v podobe rôznych rád, názorov a úsudkov jednotlivec môže, ale aj nemusí prijať a využiť.

Ak by ste položili skupine ľudí otázku, ako môže športovec posilniť sebaistotu a rešpekt k vlastným schopnostiam, dostali by ste mnoho rozdielnych odpovedí. V tejto súvislosti totiž ani neexistujú univerzálne rady a konkrétne recepty, ktoré by vždy platili na každého. Napriek tomu však sú určité oblasti, na ktoré by sme mohli poukázať a ktoré sú vo všeobecnosti veľmi podstatné pri budovaní sebadôvery, sebaúcty a viery vo vlastné schopnosti u športovcov.

1. Zbavte sa strachu

Strach a obavy sú pri výkone športovca prekážkou hlavne vtedy, keď sú prehnané a neopodstatnené. Mnoho jednotlivcov sa bojí toho, že urobia chybu a stratia dôležitý bod, loptu, prípadne tak zapríčinia prehru svojho tímu.

Títo ľudia si však musia naplno uvedomiť, že šport je aj hrou chýb a že ak žiadne neurobia, tak ani nič nevytvoria. Toto uvedomenie nie je také jednoduché, ako na prvý pohľad vyznieva , no keď si to jednotlivec osvojí, jeho výkon bude odvážnejší, sústredenejší a kvalitnejší.

2. Neporovnávajte sa s ostatnými a sústreďte sa na seba

Športovec má v prvom rade veriť vo svoje schopnosti a byť zmierený s tým, čo má aktuálne natrénované. To má predurčiť jeho výstupný výkon a nie to, v akej forme sú jeho súperi alebo kto proti nemu nastúpi či nenastúpi. Samozrejme, že aj rozbor súpera je veľmi dôležitý, no ak venujete nadmerne veľa času a úsilia porovnávaním sa s ostatnými, nemôžete sa naplno sústrediť na seba.

3. Prineste do svojho výkonu viac voľnosti

Neznamená to, že máte napríklad porušiť trénerove pokyny a nepohybovať sa v zápase v priestoroch, v ktorých by ste mali. Znamená to, aby ste si až tak nepripúšťali vážnosť situácie alebo dôležitosť zápasu. Ak sa popri nezmenenom dôraze na zodpovednosť naučíte aj viac si užívať tie činnosti, v ktorých ide o veľa, váš výkon pôjde hore. Platí to aj pre oblasť tréningu, ktorý by ste nemali brať príliš schematicky.

športová kreativita v športe

4. Nesnažte sa byť perfektní

Toto jednoducho nikdy nefunguje a väčšinou končí zle. Športovcovi to zväzuje ruky a nohy, pretože si tým vytvára ilúziu, v ktorej nie je žiaden priestor pre prípadné chyby. Namiesto snahy a bezchybnosť by tu mala byť snaha o efektivitu, v rámci ktorej sa vieme účinne poučiť z chýb a získavame skúsenosti, ktoré z nás robia lepšieho športovca z dlhodobého hľadiska. Nikto však nie je perfektný – ani ten, kto dlhodobo dominuje vo svojom odvetví a získava všetky trofeje.

5. Zameriavajte sa na prebiehajúci proces, nie na potenciálny výsledok

Ľudia majú tendenciu príliš sa zaoberať tým, čo im prinesie vykonávaná činnosť a aké budú mať výsledky. Táto nepozornosť ich oddiaľuje od toho, čo sa aktuálne deje, a častokrát so sebou tiež prináša pochybnosti o vykonávanej činnosti a o vlastných schopnostiach. Nenechajte sa rušiť podobnými vplyvmi a upriamte svoju pozornosť na daný moment, v ktorom sa aktuálne nachádzate. Posilní sa tým vaša mentálna odolnosť a tiež kvalita výkonu.

6. Snažte sa o komplexný rozvoj osobnosti

Nie je to len o tom, aby ste mali sebadôveru a vieru vo vlastné schopnosti v športe. V tomto smere by sa mala osobnosť rozvíjať komplexne, pretože tak to bude mať skutočnú hodnotu. Nie je dobré, keď sa jednotlivec snaží osvojiť si určité vlastnosti alebo hodnoty v jednom aspekte svojho života, kým v ďalších tomu neprikladá veľký význam. Šport nám má pomáhať v tom, aby sa z nás stávali celkovo lepšie a silnejšie osoby.

Foto zdroj: thinkstock