54. ročník Behu okolo Slovnaftu – pozvánka

Vo štvrtok 10.apríla 2014 sa v športovom areáli vo Vlčom hrdle v Bratislave a jeho priľahlom okolí pri Malom Dunaji uskutoční už 54.ročník Behu okolo Slovnaftu, ktorý patrí medzi najstaršie bežecké podujatia na Slovensku a je súčasne majstrovstvami Bratislavy v cezpoľnom behu.

Organizátorom podujatia je Klub športov ZO TŠ Slovnaft v spolupráci s Združením klubov Apollo, atletickým zväzom Bratislavy, SSOŠ GASMO, SHA GASMO a SOŠ chemickou. Súťaží sa celkove v 24 kategóriách od mladších žiakov a žiačok až po mužov vytrvalcov na tratiach 1500 až 9000m.

54. ročník Behu okolo Slovnaftu - pozvánka
54. ročník Behu okolo Slovnaftu - pozvánka

Propozície

Podujatie je súčasne Majstrovstvami Bratislavy v cezpoľnom behu a koná sa v rámci podujatí Športom proti drogám.

Usporiadateľ: Klub športov ZO TŠ Slovnaft v spolupráci so Združením klubov Apollo, Atletickým zväzom Bratislavy, SSOŠ GASMO, SHA GASMO a SOŠ chemická Miesto konania: športový areál SLOVNAFT, a. s. vo Vlčom hrdle v Bratislave a jeho priľahlé okolie

Termín: 10. apríl 2014

Prihlášky: Prihlášky súťažiacich je potrebné záväzne poslať resp. doručiť najneskôr do 3.apríla 2014 na adresu: Mgr. Miroslav Izakovič, Stavbárska 42, 82107 Bratislava 214, mobil 0905646054, e-mail 0905393287@orangemail.sk

Technické ustanovenia

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a ustanovení týchto propozícií. – štart a cieľ sú na atletickej dráhe

Vekové kategórie a rozsah pretekov

mladšie žiačky 1.500m nar. 2001 a mladšie mladší žiaci 1500m nar. 2001 a mladší staršie žiačky 1.500m nar. 1999 – 2000 starší žiaci 3.000m nar. 1999 – 2000 dorastenky 1.500m nar. 1997 – 1998 dorastenci 3.000m nar. 1997 – 1998 juniorky 3.000m nar. 1995 – 1996 juniori 4.500m nar. 1995 – 1996 ženy 3.000m nar. 1992 a staršie muži míliari 4.500m nar. 1992 a starší muži vytrvalci 9.000m nar. 1992 a starší

Špeciálne kategórie pre zamestnancov SLOVNAFT, a. s. podľa veku a pohlavia:

ženy 1.500m vekové kategórie do 30 a nad 30 rokov muži 3.000m vekové kategórie do 30, do 40, do 50, do 60 a nad 60 rokov Špeciálne školstvo: dievčatá a ženy 400, 800, 1.500m chlapci a muži 400, 800, 1.500m Cena SOŠ chemická: žiačky školy 1500m bez rozdielu veku žiaci školy 3000 m bez rozdielu veku Cena SSOŠ GASMO a SHA GASMO: žiačky školy 1500m bez rozdielu veku žiaci školy 3000m bez rozdielu veku

Štartujú: Všetci pretekári riadne a včas prihlásení s platnou lekárskou prehliadkou. Upozornenie: Prezentácia pretekárov na futbalovom ihrisku v športovom areáli SLOVNAFT, a. s. vo Vlčom hrdle sa musí uskutočniť najneskôr 45 min pred štartom jednotlivých kategórií!

Časový rozpis pretekov

12,10 Slávnostné otvorenie pretekov 12,20 Cena SOŠ chemická – chlapci 12,30 Cena SOŠ chemická – dievčatá 12,40 Cena SSOŠ GASMO a SHA GASMO – chlapci 12.50 Cena SSOŠ GASMO a SHA GASMO – dievčatá 13,00 dorastenky 13,15 dorastenci 13,30 špeciálne školstvo 13,50 mladšie žiačky 14,05 mladší žiaci 14,20 staršie žiačky 14,35 starší žiaci 14,50 zamestnankyne Slovnaft, a. s. 15,00 zamestnanci Slovnaft, a. s. 15,15 juniorky a ženy 15,30 juniori, muži míliari a muži vytrvalci

Tituly a ceny: Prví traja pretekári v každej kategórii obdržia vecné ceny.

Foto zdroj: archív Športujeme.sk