3. Lesný Beh na Pajštún – letná edícia – Pozvánka

Túto sobotu 9.8.2014 sa uskutoční už tretí ročník – Lesný Beh na Pajštún. Premiéru bude mať kategória dogtrekking. Srdečne všetkých pozývame.

 

3. Lesný Beh na Pajštún - letná edícia - 9.8.2014

Propozície:

Dátum, štart: sobota 9.8.2014, 10:00

Dĺžka trate: 12 km

Prevýšenie: 420 m Povrch: lesný terén

Prezentácia: na mieste štartu do 9:30 Štartovné: 7€ (do 5.8.2014 prevodom na účet 2616543723/1100 – do poznámky uviesť meno), 10€ od 6.8. a na mieste. Zlava pre dôchodcov 25% (čiže štartovné 5,2€ resp. 7,5€). Prosíme bežcov, aby boli ohľaduplní a na mieste sa registrovali len výnimočne :)

Kategórie: muži do 39, nad 39 rokov, ženy, POZOR!!! Nová kategória dogtrekking (v prípade väčšieho počtu prihlásených bežcov budú kategórie rozšírené). Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.

Registrácia: do 7.8.2014 registrácia tu. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste štartu do 9:30

Trať: Z penziónu Intenzíva sa vybieha cez alej na Krivé chodníčky, ktoré bežcov dovedú k amfiteátru, ďalej trasa ostáva nezmenená-cca 4,5km po žltej turistickej značke, oblúkom po lesnej ceste bez značky, zbeh pod chatou Pod vrchom, tam sa trať napája na červenú turistickú značku cez Borinku, výbeh na hrad Pajštún, v hradbách zrúcaniny otočka, napojenie na žltú turistickú značku a zbeh do Stupavy cca 4km cez park do cieľa v penzióne Intenzíva.

Miesto štartu: penzión Intenzíva, Nová 1555/66, 900 31 Stupava (smer Borinka) Občerstvovačka: v Bornike na cca 7. km, v cieli guláš a nealko Šatne: možnosť prezlečenia v penzióne Intenzíva Informácie: 0911 123 711, behstupava@gmail.com