24. Silvestrovský beh – pozvánka

Bežecké podujatie pre všetkých, ktorí si nevedia ani Silvester predstaviť bez športovania. Trasa vedie cez všetky prístupné bratislavské mosty a po nábreží Dunaja. Dĺžka trate: 10 000 m.

24. Silvestrovský beh - pozvánka

31. december 2012

Organizátor:

Hlavné mesto SR Bratislava Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy Junácka 4 831 04 Bratislava 3

Registrácia:

internetom: 15.11.2012 – 26.12.2012 na www.starz.sk,

link na registráciu: http://www.prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=race&id=68

osobne: 31. 12. 2012 od 8.00 do 9.30 na štarte pretekov

Štartovný poplatok:

A – Štartový poplatok uhradený do 27.12.2012 je vo výške 8 € pre prihlásených pretekárov internetom. Štartový poplatok uhradený do 27.12.2012 pre pretekárov nad 62 rokov a účastníkov vo veku do 18 rokov je vo výške 6 € pre prihlásených internetom.

B – Štartový poplatok v deň podujatia 31.12.2012 je vo výške 10 €. Štartovný poplatok v deň podujatia 31.12.2012 pre pretekárov nad 62 rokov a účastníkov vo veku do 18 rokov je 8 €.

V prípade, že nebudete mať na internetovom zozname najneskôr 30.12.2012 pri svojom mene stav zaplatenia "A", treba doniesť na prezentáciu potvrdenie o úhrade. Stav úhrady si môžete skontrolovať na tomto odkaze: http://www.prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=list&id=68&kid=0

Štartovné cez internet uhraďte na č.ú. 42934012/0200 špecifický symbol – 3112. Variabilný symbol: údaj bude vygenerovaný systémom a zaslaný na e – mail uvedený v prihláške. Nezabudnite uviesť Vaše meno do správy pre prijímateľa.

Osobná úhrada štartovného vo výške 10 € alebo 8 € je možná v deň podujatia od 8.00 do 9.30 na mieste štartu dňa 31.12.2012. Vyzdvihnutie štartových čísel:

A – prihlásení cez internet:

Na mieste štartu si prihlásení cez internet môžu vyzdvihnúť štartové číslo v priestoroch Ekonomickej univerzity v Petržalke v čase od 8.00 do 9.30 hod. v deň podujatia. Svoje štartové číslo si prihlásený účastník nájde v zozname na internete a tiež ráno na mieste prezentácie. Dostane ho aj v potvrdzujúcom e – maily, ktorý uvedie v prihláške. V deň pretekov účastník, ktorý má zaplatený štartový poplatok príde k príslušnému stolu označenému číslom, kde dostane svoje štartové číslo a čip. V prípade, že na internete nie je účastník označený, že má zaplatené („A“), príde s kópiou potvrdenia o úhrade, prípadne zaplatí na mieste, ale už vyššie štartovné.

B – prihlásení v deň podujatia:

Bežci majú možnosť prihlásenia v deň podujatia v čase od 8.00 do 9.30 na mieste štartu v priestoroch Ekonomickej univerzity v Petržalke. Po uhradení štartového poplatku / 10€ alebo 8€/ si vyzdvihne účastník štartové číslo a čip pri stoloch určených pre mužov alebo ženy.

Doprava:

na miesto štartu – MHD č.: 84, 87, 98

Štart:

31.12.2012 – 10.00 – hromadne Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, Bratislava – Petržalka

Trať:

Prístavný most – Most Apollo – nábrežie Dunaja – Nový most /pešia lávka do mesta/ – Nový most /pešia lávka do Petržalky/ – nábrežie Dunaja – most Lafranconi – cieľ.

Cieľ:

Pod mostom Lafranconi na Bratislavskej strane. Kategórie: Muži, ženy – bez vekového rozdielu. Štartové čísla: Každý pretekár prihlásený internetom alebo v deň podujatia dostane štartové číslo na mieste štartu, ktoré mu ostáva ako pamiatka i ako diplom o účasti.

Šatne:

Ako šatňa bude slúžiť autobus na štarte, ktorý prevezie veci bežcom do cieľa.

Ceny:

dostanú prví traja bežci v mužskej a ženskej kategórii. Žrebovanie šťastných čísel v cieli pretekov: Na mieste štartu vyhľadajte osudie, kde vhodíte lístok s uvedením Vášho štartového čísla. V cieli bude žrebovanie lístkov so štartovými číslami o rôzne vecné ceny .

Námietky:

Podávanie je možné len koordinátorovi pretekov s uvedením mena, štartového čísla, ako i predmetu námietky s vkladom 10 € do 20 minút po zverejnení predbežných výsledkov.

Občerstvenie:

bude pripravené v cieli pretekov vo forme čaju.

Poistenie:

Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor neručí za cenné predmety a peniaze účastníkov podujatia, účastníkov nepoisťuje.

Zdravotná služba:

V priestore cieľa bude zabezpečená zdravotná služba. Trať je nevyhnutné absolvovať s preukazom poistenca.

Výsledky:

Výsledková listina bude uverejnená na internetovej stránke: www.starz.sk