1. ročník Behu nočnou Šaľou – pozvánka

1. ročník Behu nočnou Šaľou

Množstvo nadšených bežcov. Unikátna atmosféra nočného mesta. Či už chceš zabehnúť osobák, stretnúť priateľov alebo urobiť niečo pre svoje zdravie, príď 21.septembra na štart 1.ročníka Behu nočnou Šaľou. Čaká ťa 5,7km dlhá trať a kopec skvelej zábavy. A to si určite nesmieš nechať ujsť.

Usporiadateľ:

Tomáš Mészáros, Martin Bohunický, Mesto Šaľa

Spoluorganizátori:

Mestské kultúrne stredisko Šaľa

Termín: 21.09.2013 Miesto: Šaľa, Slovenská republika Čas podujatia: 17:00 – 20:00 hod. Štart behu: 19:00 hod. Mestký úrad Cieľ: Mestký úrad Šaľa Trať: 5,7 km – mestský okruh, s pevným povrchom Časový limit: 1 hodina (do 20.00 hod.) Pravidlá:  Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:

Riaditeľ pretekov: Tomáš Mészáros Športový riaditeľ: Ľuboš Hamar Technický riaditeľ: Ľudmila Iványiová Vedúci rozhodca: Martin Alföldi Zástupca vedúceho rozhodcu: Jozef Mečiar Asistent vedúceho rozhodcu: Roman Hatala

Prihlasovanie:

on-line do 20.09.2013 prostredníctvom www.behnocnousalou.sk osobne v sobotu 21.09.2013 od 17:00 do 18:45 hod.

Po riadnom vyplnení prihlasovacieho formuláru vám systém pošle email, ktorým sa zrýchli Vaša registrácia.

Štartovné: zdarma

Kategórie: Muži a ženy.

Muži:

M08-17 – vek 08 – 17 rokov (rok narodenia 2005 – 1996) M18-50 – vek 18 – 50 rokov (rok narodenia 1995 – 1963) M51 – vek 51 a viacej rokov (rok narodenia 1962 a skôr)

Ženy:

Ž08-17 – vek 08 – 17 rokov (rok narodenia 2005 – 1996) Ž18-50 – vek 18 – 50 rokov (rok narodenia 1995 – 1963) Ž51 – vek 51 a viacej rokov (rok narodenia 1962 a skôr)

Prezentácia:

štartové číslo, občerstvenie na trati, občerstvenie po dobehnutí do cieľa, možnosť využiť šatne na prezlečenie sa, možnosť odložiť si osobné veci v úschovni(usporiadateľ neručí za odložené veci), možnosť vyhrať zaujímavé vecné ceny.

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Každý účastník je povinný predložiť pri prezentácii fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie – postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydané štartové číslo.

Výsledky:

Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na www.behnocnousalou.sk

Kontakty:

e-mail: info@behnocnousalou.sk

Vecné ceny:

Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny.

Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia sa bude v priestoroch štartu a cieľa v technickej zóne.

WC:

Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Zdravotná služba:

V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Upozornenie:

Vzhľadom na charakter behu (beží sa vo večerných hodinách pri umelom osvetlení) prosíme účastníkov o zvýšenú opatrnosť a prípadne aj o využitie vlastných ľubovoľných reflexných prvkov.

Rešpektujte pokyny organizátorov a rešpektujte na trati svojich bežeckých kolegov.

Tešíme sa na Vás !!!